Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started
021.jpg

Het bestuur bestaat uit:

P. Hibma

Voorzitter

voorzitter@landcruiser-club.nl

 

     

H. Stijnman

Secretaris

secretaris@landcruiser-club.nl

 

     

L. van den Reek

Penningmeester

penningmeester@landcruiser-club.nl

 

               

E. Brouwers

Coördinator reizen

reizen@landcruiser-club.nl

 

 

J. Vermulst

Coördinator evenementen

evenementen@landcruiser-club.nl

 

     
               
Het bestuur is samengesteld vanuit de gewone leden.


Reglement bestuur

  • Bestuursleden bewerken met hun handelen of nalaten de vriendschap, de harmonie, de veiligheid, de privacy en de gezondheid van de leden tijdens bijeenkomsten;
  • Bestuursleden bewerken met hun handelen of nalaten de continuïteit, de financiële gezondheid en de goede naam van de vereniging;
  • Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering, conform de Statuten;
  • Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, conform de Statuten;
  • Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de Regeling Vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld door de Belastingdienst. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor de inzet als bestuurslid alsmede voor het gebruik van eigen telefoon, computer, printer en diverse kantoorbenodigdheden.
  • Bestuursleden ontvangen een kilometervergoeding ter dekking van hun reiskosten, voor noodzakelijkerwijs te verrijden kilometers in het verenigingsbelang;
  • Aantoonbaar noodzakelijkerwijs ten behoeve van de club gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld verblijfskosten, worden vergoed na vooraf verkregen schriftelijke toestemming voor het maken van die kosten door de penningmeester en uitsluitend tegen vertoon van boekstuk.
  • Bestuursleden kunnen geen voordelen voor zichzelf bedingen, zoals voorrang of kortingen bij het boeken van reizen of het intekenen op goederen.
  • Bestuursleden en/of hun familieleden mogen geen geschenken of voordelen aannemen van leveranciers van goederen of diensten. Zij mogen geen commissie, extra kortingen, 'kickbacks' of provisie voor zichzelf bedingen of aannemen. Bij kortings- en voordeelacties betalen zij dezelfde prijzen als de andere clubleden. Relatiegeschenken van leveranciers blijven beperkt tot het niveau van en de waarde van de spreekwoordelijke ' goede fles wijn' met kerstmis.