Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started
001.jpg

Alle Landcruiser eigenaren en Landcruiser enthousiastelingen kunnen lid worden van de Landcruiser Club. Je hoeft zelfs niet in Nederland te wonen.

Lid worden is eenvoudig: vul de gegevens van het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en verstuur ze.

Procedure
Als je je hebt aangemeld, krijg je automatisch een welkomst-email. Daarin wordt je gevraagd om de contributie te betalen.

Na ontvangst van je betaling wordt je toegang tot de website geactiveerd en ontvang je je gebruikersnaam en wachtwoord.

Leden worden geacht om:

 • de doelstellingen van de club onderschrijven;
 • zich aan de regels van de club houden;
 • meerderjarig te zijn bij aangaan van het lidmaatschap;
 • de heersende normen te onderschrijven en daarnaar te handelen (staan op de website);
 • de privacy van andere leden te respecteren.
 • de veiligheidsregels te kennen en zich daaraan te houden;
 • de contributie op tijd en volledig betalen, dan wel het lidmaatschap tijdig op te zeggen.

Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2019: € 65,=.

De contributie wordt na de eerste betaling vervolgens jaarlijks automatisch afgeschreven. Door het plaatsen een vinkje in het vakje bij 'Akkoord' op het inschrijfformulier machtig je ons jaarlijks de contributie van jouw rekening af te schrijven. Deze machtiging kan door jou jaarlijks voor 1 december worden opgezegd. Ook heb je het recht om de afschrijving te laten storneren (terug te laten boeken) indien je het niet eens bent met de afschrijving.

Incassant ID: NL67ZZZ371103640000 Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland B.A. NL40 RABO 0367 3582 20

Het contributiebedrag neemt af naarmate het jaar verder gevorderd is (zie tabel hier onder).
Inschrijfgeld wordt niet gevraagd.
Het bankrekeningnummer is NL40 RABO 0367 3582 20 t.n.v. Landcruiser Club Nederland.
Als je betaald hebt, krijg je toegang tot de website en wat later krijg je je lidmaatschapskaart toegestuurd.

Wat je voor je contributie krijgt:

A: toegang tot evenementen (terreinrijden, proeftrajecten, puzzelritten, lezingen, workshops, sleuteldagen, enzovoorts)

(N.B.: meestal moet per evenement een klein bedrag extra aan bijdrage/toegang/huur worden betaald) Ook de evenementen van onze Duitse zusterclub, de Deutsche Land Cruiser Verein, zijn toegankelijk voor clubleden.

B: cursussen en opleidingen (lassen, navigatie, sleutelen/onderhoud, terreinrijden, anti-slip, EHBO, enz.);

C: kortingen op onderdelen, gereedschappen, werktuigen, accu's, banden, expeditieuitrusting bij groothandels die professionele spullen verkopen; Bij de eerste stevige aankoop heb je je contributie alweer terug verdiend...

D: de mogelijkheid om reizen te maken die je alleen moeilijk of niet kunt (of: durft te) maken.

E: de mogelijkheid om interessante, nieuwe mensen te leren kennen in de leukste en actiefste autoclub van Nederland en om daar gezamenlijk dingen mee te doen.

Het inschrijfformulier tref je hier aan.

Opzeggingen:
We hopen natuurlijk dat het nooit zal gebeuren.
Maar mocht het zover komen dat je je lidmaatschap van de club wilt opzeggen, denk dan graag even aan het volgende:

 • Stuur je opzegging per e-mail naar de ledenadministratie.
 • Opzeggen per brief kan ook, naar het adres van de secretaris.
 • Stuur NIET je ledenpas op! Die is nog geldig tot 1 januari van het komende jaar (net als je lidmaatschap trouwens).
 • Stuur je afzegging NIET per aangetekende brief. Dat is onnodig en dat kost je alleen maar extra geld.
 • De club bevestigt jouw opzegging per e-mail.

Restituering van contributie: doordat je het gehele kalenderjaar clublid blijft, wordt er geen restitutie gegeven op de contributie.
Niet voor 1 december afgemeld? Dan blijf je nog een jaar lid en dat jaar moet je ook betalen.

De innings- en incassoprocedure staat elders op deze site beschreven.

Wijziging adres, email of andere gegevens
Gaarne doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@landcruiser-club.nl

Contributie
De contributie voor 2020 bedraagt € 65,=.
Het contributiebedrag neemt geleidelijk aan áf naarmate het jaar verder vordert.

Je betaalt voor het lopende kwartaal en de nog resterende kwartalen
In oktober, november en december betaal je ook meteen voor het volgende jaar:

januari 65
februari 65
maart 65
april 48.75
mei 48.75
juni 48.75
juli 32.50
augustus 32.50
september 32.50
oktober 81.25, incl. volgende jaar
november 81.25, incl. volgende jaar
december 81.25, incl. volgende jaar