Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started
018.jpg

Inschrijfformulier

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2020: 65,= Euro

Hier voornaam invullen - alleen letters

Hier achternaam invullen - alleen letters

Hier voorletter(s) invullen

Graag een geldig e-mail-adres invullen

Maak uw keuze

Hier geboortedatum invullen

Hier adres invullen

Hier postcode invullen

Hier woonplaats invullen

Hier land invullen

Hier vaste telefoonnummer

Hier mobiele telefoonnummer

Hier beroep invullen

Maak je keuze

Hier het bouwjaar (indien nog geen lc invullen: nvt)

Maak keuze

Hier kenteken

De contributie bedraagt jaarlijks 65 euro. De contributie wordt na de eerste betaling vervolgens jaarlijks automatisch afgeschreven. Door het plaatsen een vinkje in het vakje bij 'Akkoord' hieronder machtigt U ons jaarlijks de contributie van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging kan door U jaarlijks voor 1 december worden opgezegd. Ook heeft U het recht om de afschrijving te laten storneren (terug te laten boeken) indien U het niet eens bent met de afschrijving.
Graag uw rekeningnummer invullen

Ongeldige invoer

Graag aanvinken

Vul de vier cijfers in
..Nieuwe cijfercombinatie Niet juist, graag opnieuw invullen